Studiekeuze onderzoek

Doelgroep:

Leerlingen/studenten binnen het voortgezet onderwijs, diegenen die het voortgezet onderwijs hebben afgerond en studiekiezers in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

 

Aanbod:

Onderzoek naar de studiekeuze passend bij capaciteiten, persoonlijkheid, belangstelling, werk- en studiehouding. Door middel van psychologisch onderzoek/tests en vragenlijsten bieden wij structuur en helderheid over:

-           Capaciteiten

-           Persoonlijkheid en persoonlijke kwaliteiten

-           Studiehouding en leerstijl

-           Belangstelling en persoonlijke voorkeuren

 

In een persoonlijk gesprek worden de resultaten uitgebreid besproken en worden deze vertaald naar een concreet advies over de studiekeuze. Ook worden de nog te nemen vervolgstappen duidelijk aangegeven. De leerling/student krijgt tips mee om deze vervolgstappen te ondernemen. Uitgangspunt is dat ons advies haalbaar en passend is.

 

Werkwijze:

Aan het onderzoek gaat een intake vooraf. Hierin bespreken wij de vraagstelling, het onderzoek en de begeleiding. Dan volgt de schriftelijke testdag. Er wordt een afspraak gemaakt voor het mondelinge onderzoek, waarin de testresultaten nader onderzocht worden en het mondeling advies gegeven wordt. Indien gewenst vindt aansluitend een gesprek plaats met ouders/verzorgers.

 

Afronding:

Het studiekeuzeonderzoek mondt uit in een advies. Het advies is persoonlijk en concreet, zodat de leerling/student dit tijdens zijn verdere studieloopbaan kan gebruiken. De resultaten van het onderzoek worden altijd schriftelijk overhandigd. Het mondelinge advies kan worden aangevuld met een uitgebreide psychologische rapportage van de onderzoeksresultaten en bevindingen.

 

Meer informatie:

Spreek met een van onze adviseurs. Het is vrijblijvend. Bel 046-458 3775 en maak een afspraak. Of vul het contactformulier in. Wij nemen graag contact met u op.