Schoolkeuze onderzoek groep 8

Wanneer: 

Er is momenteel een wachtlijst aangemaakt, bij voldoende aanmeldingen wordt in overleg met geïnteresseerden een testdag gepland.

 

Doelgroep:

Leerlingen van groep 8 van de basisschool. Zowel ouders/verzorgers, als scholen voor basis- en voortgezet onderwijs kunnen de leerlingen aanmelden.

 

Aanbod:

Onderzoek naar de mogelijkheden van de groep 8 leerling op taalkundig, rekenkundig en exact/ruimtelijk gebied. Het schoolkeuze onderzoek groep 8 voldoet aan de eisen van het voortgezet onderwijs.

 

Twee werkwijzen:

Groepsgewijs onderzoek op school:

U geeft schriftelijke toestemming voor het onderzoek. Via de basisschool ontvangt u een formulier waarop u enkele vragen over uw zoon/dochter beantwoordt. Dan volgt het onderzoek in groepsverband. Dat duurt ruim één ochtend. De schriftelijke testafname vindt plaats op de basisschool door een medewerker van Profiel ASL.De resultaten worden besproken met de groepsleerkracht van uw kind.

 

Individueel onderzoek op initiatief ouders/verzorgers:

U kunt uw kind aanmelden voor een second opinion of wanneer u onzeker bent over de mogelijkheden van uw zoon/dochter. U heeft de keuze uit een beperkt schriftelijk onderzoek of een uitgebreid onderzoek met mondeling gedeelte en adviesgesprek met de ouders. Een beperkt onderzoek duurt een halve dag; een uitgebreid een hele dag. De testafname vindt meestal plaats in Sittard.

 

Afronding:

Bij het groepsonderzoek:

U ontvangt via de basisschool een rapport met de resultaten van het onderzoek. Tevens krijgt u een advies over de vorm van voortgezet onderwijs waarin uw kind de meeste kans van slagen heeft. De school ontvangt drie exemplaren van het schoolkeuzerapport. Eén exemplaar is bestemd voor de basisschool, één exemplaar voor de ouders. Het derde rapport is, met toestemming van de ouders, bestemd voor het voortgezet onderwijs. U kunt met de directeur van de basisschool regelen of u dit rapport zelf inlevert bij de aanmelding of dit via de basisschool laat doorsturen. U dient zelf te zorgen voor aanmelding van uw kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De school beslist over de toelating.

 

Bij individueel onderzoek:

De schriftelijke rapportage met het advies over de vorm van onderwijs waarin uw kind de meeste kans van slagen heeft, wordt u in tweevoud toegestuurd.

 

Meer informatie:

Spreek met een van onze adviseurs. Het is vrijblijvend. Bel 046-458 3775 en maak een afspraak. Of vul het contactformulier in. Wij nemen graag contact met u op.