Instroomonderzoek Voortgezet Onderwijs

Doelgroep:

Leerlingen die onderwijs gevolgd hebben in het buitenland en hier voortgezet onderwijs willen volgen.

 

Aanbod:

Onderzoek naar het niveau en het leerjaar waarin de leerling het beste kan instromen.

 

Werkwijze:

Onderzocht worden de mogelijkheden op taalkundig, rekenkundig en exact/ruimtelijk gebied, studiehouding en belangstelling. Het instroomonderzoek VO voldoet aan de eisen voor onafhankelijke niveaubepaling in het voortgezet onderwijs.

 

Afronding:

De schriftelijke rapportage met het advies over het niveau van onderwijs en het leerjaar waarin de leerling de meeste kans van slagen heeft, wordt u in tweevoud toegestuurd. Ouders dienen zelf te zorgen voor de aanmelding van hun zoon/dochter bij een school voor voortgezet onderwijs. De school beslist over de toelating.

  

Meer informatie:

Spreek met een van onze adviseurs. Het is vrijblijvend. Bel 046-458 3775 en maak een afspraak. Of vul het contactformulier in. Wij nemen graag contact met u op.