• kleine letters
  • medium letters
  • grootte letters

 

 

 

 

 

Linked In Facebook

 

Wie we zijn en waar u op kunt rekenen!

 

Profiel is een loopbaanadviesbureau, waarin ondergebracht zijn:

  • Profiel ASL: hulp bij alle studie- en loopbaanvragen in diverse levensfasen
  • Profiel IMO: methodiekontwikkeling  voor loopbaanbegeleiding en uitgever LOB-methode “Beroepskeuzedagboek”

 

Erkend kwalitatief en vakbekwaam

Profiel ASL is erkend kwalitatief en staat ingeschreven in het Register van Beroepskeuzeadviseurs en is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) / Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten NOLOC).

Deze inschrijvingen garanderen optimale inzet en betrouwbaar vakmanschap, klachtrecht en integriteit met betrekking tot testgebruik, loopbaanadvisering en begeleiding.

 

Privacyconvenant Onderwijs

Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken. Profiel ASL is opgenomen in het register Privacyconvenant Onderwijs. Klik hier voor het register.

 

Visie

We gaan uit van het individuele talent van ieder mens voor een loopbaanontwikkeling met zinvol perspectief. Innovatief en deskundig bouwen wij aan kennissystemen, waarin theoretische concepten, jarenlange ervaring en empirische data samengebracht worden in praktisch werkbare modellen.