Workshops

Doelgroep:

Onderwijsinstellingen die er voor kiezen leerlingen van VMBO, HAVO/VWO, MBO en HO interactief te laten werken aan hun loopbaanoriëntatie en –keuze.

 

Aanbod:

Een workshop heeft als algemeen kenmerk dat deelnemers in een kleine groep (max. 12) gedurende een aantal uur intensief werken aan hun loopbaanoriëntatie en -keuze. De interactie tussen deelnemers en de loopbaanprofessional zorgt voor inzichten over zelfbeeld, passende opleidingen en beroepen en de relatie met keuzemomenten binnen hun loopbaan.

 

Er is een ruim aanbod aan workshops. In overeenstemming met de wensen en behoeften van uw school kan Profiel ASL afspraken maken over het meest passende programma binnen het LOB curriculum van uw school. Er zijn workshops voor de 2e t/m 4e klas VMBO, de 3e t/m 6e klas HAVO/VWO. Tevens zijn workshops beschikbaar voor aansluiting MBO naar HBO, (her)oriëntatie HBO en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

 

Werkwijze

Na een grondige en persoonlijke kennismaking met elkaar, wordt er aan de hand van een programmaboekje gewerkt aan het achterhalen van belangstelling, persoonlijkheid en geschiktheid voor bepaalde  opleidingen en beroepen. Aan het einde van de workshop maken de deelnemers samen met de loopbaanadviseur een rapportage waarin ze onder meer  aangeven welke vervolgstappen belangrijk zijn voor hun loopbaanoriëntatie en/of -keuze.

 

Afronding:

Deelnemers leren communiceren over zichzelf en hun toekomstplannen. Door het bewust onder de aandacht brengen van het thema, staan de deelnemers meer stil bij hun toekomst op langere termijn. De loopbaancommunicatie met hun omgeving wordt geactiveerd. Verder wordt hun kennis en informatie over opleidingen en beroepen vergroot.

 

De programma's kunnen ingezet worden om het LOB proces bij deelnemers te stimuleren rondom bepaalde keuzemomenten (sector-/profiel-/studiekeuze), voorlichtingsactiviteiten en individuele gesprekken met de decaan. Deelnemers leren veel over zichzelf en over passende opleidingen/beroepen.

 

Meer informatie:

Spreek met een van onze adviseurs. Het is vrijblijvend. Bel 046-458 3775 en maak een afspraak. Of vul het contactformulier in. Wij nemen graag contact met u op.