LOB pakket

Klik hier!

 

LOB pakket met Plusdocument

Een loopbaan is tegenwoordig niet langer een eenmalige keuze voor een beroep of een functie. Het is een doorlopend proces. Profiel ASL schenkt veel aandacht aan het procesmatige karakter van loopbaanoriëntatie en wat dit betekent voor leerlingen en hun begeleiders. Het LOB pakket bevat alle generieke thema's en opdrachten, noodzakelijk voor een gedegen LOB. Met de toevoeging van een Plusdocument krijgt de leerling tevens de mogelijkheid zijn persoonlijke talenten, kwaliteiten, affiniteiten en extra inspanningen te presenteren.

Het LOB pakket biedt hulp en ondersteuning op het gebied van LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB). De eigentijdse leermiddelen zijn in full colour met digitaal portfolio en online hulpmiddelen. De leerling kan zowel op school als thuis aan zijn LOB werken. 

 

Het LOB pakket is webbased en biedt het volgende:

 

 • Generieke thema’s en opdrachten

 • School kan door eigen opdrachten, activiteiten in schoolportal LOB op maat maken

 • Leerling kan eigen opdracht toevoegen (gepersonaliseerd)

 • Portfolio is doorlopend en ontwikkelingsgericht

 • Betrouwbare vragenlijsten (afgestemd op het niveau van de leerling)

 • Helder overzicht en zoeksysteem mbo, hbo en wo

 • Digitaal portfolio met volgsysteem (in te zien door decaan en mentor)

 • Opdrachten ter voorbereiding van LOB keuzes

 • Download van verslagformulieren voor de leerling

 • Relevante links

 • Gebruikershandleidingen voor decaan en mentor

 

Enkele uitgangspunten bij de ontwikkeling:

 

 • De leerling staat centraal

 • De betrokkenheid van de ouders en mentoren bij het LOB proces wordt gestimuleerd

 • De wereld van arbeid en onderwijs wordt dichter bij elkaar gebracht en helder gepresenteerd, afgestemd op de leerling

 • De methode wordt jaarlijks geactualiseerd en geschreven door deskundige loopbaanadviseurs

 • De mentoren worden competent gemaakt voor hun begeleidingstaak door middel van de handleiding en scholing.

LOB:

 • is ontwikkelingsgericht en gekoppeld aan de 5 loopbaancompetenties

 • geeft aandacht aan studievoortgang

 • prikkelt tot reflectie m.b.t. het ontwikkelen van de eigen professionele identiteit

 • dient belevingsvol en levendig ondersteund te worden door projecten / activiteiten

 • vindt plaats in een (regionaal) netwerk van actoren

 • geeft aandacht aan ouderbetrokkenheid (ouderportal) (thema-avonden)

 • uitgangspunten zijn verankerd in loopbaantheorieën en recente onderwijsontwikkelingen

 • dient de loopbaancommunicatie tussen alle actoren bevorderen

 • vraagt om coachende vaardigheden van de begeleiders m.a.w. gericht op activeren van de leerling (scholing!!)

 • bereidt de leerling uiteindelijk voor op een onderbouwde keuze. De leerling kan aan het eind zijn gemaakte keuze goed motiveren met het oog op studiekeuzechecks of intakegesprekken

 

Vragen of informatie over de uitgaven?

Alle uitgaven treft u aan op de website www.beroepskeuzedagboek.nl. U kunt daar een eerste indruk verkrijgen van de verschillende leermiddelen. Mocht uw interesse gewekt zijn, vraag dan een presentexemplaar aan. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u telefonisch contact opnemen. 

Direct bestellen

Via het bestelformulier kunt u rechtstreeks de leermiddelen van uw voorkeur bestellen. Leerling, decaan en mentor krijgen met een eigen inlogcode toegang tot de online mogelijkheden. Bij aanschaf van de boeken worden deze inlogcodes verstrekt. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het invullen van de digitale vragenlijsten.