Groepsgewijze testafname

Doelgroep:

Onderwijsinstellingen die er voor kiezen keuzemomenten in het onderwijs te ondersteunen met onafhankelijke gegevens over capaciteiten en/of belangstelling en/of studiebeleving.

 

Aanbod:

Het onderzoek levert gegevens op over de haalbaarheid van niveau, geschiktheid van de profiel- of sectorkeuze.

 

Onderzocht worden capaciteiten (taalkundig, exact en rekenkundig), interesse, sociaal emotioneel draagvlak (welbevinden, zelfconcept) en studiehouding (o.m. motivatie/concentratie,  studieaanpak).

Decanen en mentoren kunnen deze gegevens betrekken bij hun eigen bevindingen. Ze zijn daarmee te gebruiken tijdens de leerling begeleiding, oudergesprekken en rapportvergaderingen. 

Het verschaft bovendien de schoolleiding relevante managementinformatie over het niveau van leerlingen in vergelijking met landelijke normen.

 

Werkwijze:

De testafname vindt schriftelijk, groepsgewijs/klassikaal op school of bij Profiel ASL op kantoor plaats. In overleg met de betrokkenen op school maken we werkafspraken over inhoud, logistiek en communicatie van de testafname en de resultaten. Na de testafname vindt er correctie plaats en ontvangt u de rapportage van de resultaten.

 

Afronding:

De rapportage aan school vindt schriftelijk plaats, in combinatie met een bespreking met de decanen/mentoren. De rapportage aan de ouders en leerlingen is schriftelijk en omvat de uitslagen en een toelichtingsbrief. Deze zogenaamde ouderuitslagen worden verstrekt na de besprekingen met school. Via de school worden de resultaten aan de ouders/leerlingen verstrekt.

 

Meer informatie:

Spreek met een van onze adviseurs. Het is vrijblijvend. Bel 046-458 3775 en maak een afspraak. Of vul het contactformulier in. Wij nemen graag contact met u op.