Algemene voorwaarden

Op alle door de medewerkers van Profiel ASL uitgevoerde dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Op offerte(s) en op alle overeenkomsten die u met Profiel ASL aangaat, zijn de algemene voorwaarden van Profiel ASL van toepassing. Middels het ondertekenen van de offerte verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.