Potentieel assessment

Doelgroep:

HR-managers die hun medewerkers – ook aankomende medewerkers – helpen met het ontdekken van geschiktheid en het bepalen van mogelijkheden voor doorgroei.

 

Aanbod:

Wij bieden u als werkgever ondersteuning bij het selecteren en/of ontwikkelen van uw personeel. Op gestructureerde wijze onderzoeken wij:

-     Capaciteiten en competenties

-     Persoonlijkheid en persoonlijke kwaliteiten

-     Doelen, leerstijl, wensen, waarden en drijfveren

-     Belangstelling en persoonlijke voorkeuren

 

Wij bieden zicht op geschiktheid voor specifieke functie en geven u advies op het gebied van training, scholing, in- en externe mobiliteit ten behoeve van de ontwikkeling van uw medewerker.

 

Werkwijze:

Voorafgaande aan het traject vindt een intake met u plaats. Hierin bespreken wij uw vraagstelling, het onderzoek en de begeleiding. Een selectieonderzoek kent een geheel andere procedure dan een loopbaanonderzoek. Een loopbaanonderzoek start met een intakegesprek met de medewerker en bestaat doorgaans uit een tweetal begeleidingsmomenten (schriftelijk assessment en mondeling gedeelte van het onderzoek met bespreking van testresultaten) en een afsluitend eindgesprek.

 

Afronding:

De resultaten en het advies worden schriftelijk gerapporteerd aan u en de medewerker. U ontvangt deze nadat de medewerker dit heeft ingezien en akkoord is.

 

Meer informatie:

Spreek met een van onze adviseurs. Het is vrijblijvend. Bel 046-458 3775 en maak een afspraak. Of vul het contactformulier in. Wij nemen graag contact met u op.