Wie we zijn en waar u op kunt rekenen !

Profiel is een loopbaanadviesbureau, waarin ondergebracht zijn:

-         Profiel ASL: hulp bij alle studie- en loopbaanvragen in diverse

          levensfasen

-         Profiel IMO: methodiekontwikkeling  voor loopbaanbegeleiding en

          uitgever LOB-methode “Beroepskeuzedagboek”

  

Erkend kwalitatief en vakbekwaam

Profiel ASL is erkend kwalitatief en staat ingeschreven in het Register van

Beroepskeuzeadviseurs en is lid van het Nederlands Instituut voor

Psychologen (NIP) / Nederlandse Orde voor 

Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten NOLOC)

Deze inschrijvingen garanderen optimale inzet en betrouwbaar

vakmanschap, klachtrecht en integriteit

met betrekking tot testgebruik, loopbaanadvisering en begeleiding.

 

 

Visie

We gaan uit van het individuele talent van ieder mens voor een loopbaanontwikkeling met zinvol perspectief. Innovatief en deskundig bouwen wij aan kennissystemen, waarin theoretische concepten, jarenlange ervaring en empirische data samengebracht worden in praktisch werkbare modellen.